Každá žena občas uvítá, když její děti pohlídá někdo jiný a ona má čas pro sebe, své podnikání, partnera. Dnes už se nemusíte spokojit jen s pouhým hlídáním dětí. Chůvy nabízí i další kvality – třeba respektující přístup, výuku cizích jazyků nebo hry na hudební nástroj. O zkušenosti s jejich výběrem se podělily čtyři ženy – z pohledu hledání a vzdělávání chův v rámci agentury, profesionální chůvy i mámy, která služeb chůvy využívá.

Dobře si to promyslete

Hana Procházková, foto: Michal Mládek

Při výběru chůvy můžete jít dvěma cestami – vyhledat chůvu sama nebo přes agenturu. Co přitom zohlednit radí Hana Procházková, majitelka agentury Tety na hlídání a mentorka chův.

  1. Časový rozsah – Chcete hlídat v konkrétní hodiny a časy? Chcete pravidelné hlídání od stejné chůvy v časy, kdy může ona?
  2. Očekávání – Co vše od chůvy rodina potřebuje? Často nestačí jen „mít ráda děti“. „I když má chůva děti ráda, může mít jiný způsob komunikace než je v rodině zvykem,“ upozorňuje Hana. Hledejte proto chůvu, která splní vaše konkrétní očekávání, např. respektující přístup, zdravé stravování nebo sportovní aktivity.
  3. Cenové rozpětí – Kolik za hlídání zaplatit? „Pomůckou může být, za kolik byste hlídali vy,“ radí podnikatelka. Následně srovnejte s vlastními finančními možnostmi.

Jste v něčem ochotná udělat kompromis? I to si dobře promyslete. „Pokud slevíte z některého požadavku, budete spokojena? Pokud budete mít k dispozici úžasnou chůvu, dokážete kvůli ní upravit časy hlídání? Pokud budete mít možnost hlídání ✅ ve stanoveném čase, ✅ v uvedené ceně, ale ❌ nebude plnit vaše očekávání (pořádek, aktivity.), budete spokojená? Když nebudete spokojená, budete pokaždé vnitřně rozrušena a bude i dítě nervózní,“ připomíná majitelka agentury.  Uvědomte si , že dítě vnímá pocity nejbližších a pokud nemá důvěru máma, jak ji může mít dítě? Pokud dítě získá důvěru, pak je velká pravděpodobnost dlouhodobé spolupráce s chůvou.

„V agentuře nabízíme nejen hlídání dle hodinového ceníku, ale i zprostředkování hlídání. Máme osobní kontakt s rodiči, pomáháme jim s výběrem, zajišťujeme prověřování chův, usnadňujeme celý proces hledání. S chůvou rodiče mohou spolupracovat i přímo, pokud má živnostenský list,“ zmiňuje Hanka Procházková.

Je hlídání drahé? Záleží na úhlu pohledu a právě na požadavcích klienta a nabídkách chův, potažmo agentur. Každá rodina i chůva má svá specifika. Pokud jsou si chůvy vědomé svého daru a profesionality, mají cenu vyšší a je to tak v pořádku. Rozdíl v ceně může být u hlídání celodenního nebo přesunu na kroužek. V každém oboru najdete různé ceny. Cena za hlídání se někdy přirovnává k té  za úklid. Najít kvalitní paní na úklid je docela oříšek, byť nabídek je spousta. Stejné je to i u hlídání, kdy navíc ručíte za děti. Chůvy za ně přebírají veškerou zodpovědnost. „Jsou mámy, které jsou ochotny platit zlatem za hlídání chůvou, která splní potřeby rodiny. Najít takovou chůvu není až tak snadné. S výběrem máme dlouholeté zkušenosti,“ říká Hana, která pomáhá propojovat chůvy s rodinami pro jejich harmonické fungování.

I chůvy se vzdělávají

Martina Smolíková, foto: Lucie Marková

„Profese chůvy je v očích veřejnosti často nedoceněna. Je to však práce jako každá jiná, navíc se vyznačuje velkou zodpovědností, protože rodiče chůvám svěřují to nejcennější, co mají – vlastní děti,“ říká Martina Smolíková, autorka projektu VSEPROCHUVY.cz a majitelka vzdělávací společnosti.

Projekt VSEPROCHUVY.cz vznikl právě na podporu chův – aby byly kvalifikované, profesionální, měly lepší startovací pozici, byly vyhledávané, sebevědomé a úspěšné. Pomocí prezenčních a online kurzů vzděláváme nejen chůvy, ale i další pečující osoby, učitele mateřských škol a rodiče, protože právě oni se společně podílejí na péči, výchově a rozvoji dětí.

Vzděláváním to ale nekončí. Autorka projektu uvádí: „Nosným pilířem projektu je sdílení informací z oboru péče o předškolní děti. Píšeme proto články na blogu o aktuálním dění ze světa dětí, hlídáme pro chůvy legislativu a novinky a budujeme komunitu chův ve facebookové skupině.“

„Často se lze setkat s nabídkou hlídání dětí, která je pro rodiče lákavá pro nízkou cenu služby. Byla bych ráda, aby rodiče zodpovědně vybírali ke svým dětem tu nejlepší chůvu, zjišťovali reference, dbali na kvalifikaci a dovednosti chůvy a aby byli ochotni tyto aspekty zohlednit v ceně za hlídání,“ zmiňuje Martina a dodává motto jejího projektu: „Děti jsou smyslem života. Jsme jim oporou, průvodci na jejich cestě a je jen na nás, co a jak je naučíme, jaký svět jim otevřeme.“

Její vizí je neustálé prosazování celoživotního vzdělávání chův a soustředění se na kvalitu poskytovaných služeb a důvěryhodnost chův. „Přeji si, aby rodiče nacházeli ty chůvy, které do jejich rodiny přinesou nejen více času na vlastní aktivity, ale i přidanou hodnotu pro rozvoj jejich dětí,“ uzavírá Martina.

Jsem chůva na plný úvazek

Radka Franclíková, foto: Karolína Franclíková

„Všechna má předchozí zaměstnání představovala práci s lidmi. Dlouho jsem v hlavě měla myšlenku, že by se mi velmi líbilo pracovat s malými dětmi. Hledala jsem proto možnosti, jak si svůj sen splnit. Zjistila jsem, že existuje kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a řekla si, že to je přesně pro mě. Po úspěšném absolvování kurzu jsem měla v plánu pracovat v dětské skupině a při tom hlídat děti v rodinách,“ popisuje svou cestu, jak se stala chůvou, profesionální chůva Radka Franclíková.

Hlídá děti převážně ve věku  0 – 3 roky. Musela si doplnit odbornou způsobilost, kterou k výkonu povolání chůvy potřebuje. Odbornou způsobilost Radka považuje za velmi důležitou. „Do tří let děti procházejí velkým vývojem. Prvních šest let je u dětí nejdůležitějším obdobím a nejvíce je ovlivňují lidé v jejich okolí,“ upozorňuje Radka s tím, že sama zajišťuje kompletní péči a rozvoj dětí, připojuje se k jejich výchově. Většinou hlídá děti během dne v delším časovém úseku. K dětem pravidelně dochází, poznává je a vidí jejich mentální a fyzický vývoj a pokroky.

„Jsem velmi ráda, že spolupracuji s rodinami, se kterými si rozumím a takzvaně si sedneme. Děti a rodiče jsou na mě zvyklí a jsem tak součástí jejich rodiny,“ uvědomuje si Radka, které se noví klienti už ozývají na doporučení. „Vždy mě to zahřeje u srdce. Beru to jako způsob ocenění mé práce. Jsem profesionálka a podle toho pracuji a také se ohodnocuji. Moje cena odpovídá přístupu k dětem a kvalitě mého vzdělání,“ vysvětluje s tím že si svou kvalifikaci stále zvyšuje formou workshopů, četbou knih a článků o výchově a psychologii dětí

„Věřím, že když děláte věci poctivě a s láskou, druzí to ocení. Já mám to štěstí, že mám rodiny, které si mé práce váží, jsou rády, že mě mají a jejich děti jsou se mnou spokojené a šťastné,“ říká Radka, pro kterou je její zaměstnání zároveň koníčkem. „Na chůvu musíte mít povahu a mít dar umět porozumět citlivé dětské dušičce. Což se nedá naučit, buď to v sobě člověk má nebo ne,“ zakončuje.

S chůvou děti zažijí věci, které se mnou ne

Pavlina Vysloužilová, foto: Helena Kadlčíková

Svou cestu k nalezení vhodné chůvy popsala spolumajitelka poradenské kanceláře Vysloužilovi.cz – profesionální finanční servis Pavlína Vysloužilová: „Když jsem si ještě během studia na vysoké škole zvolila jako svoji výdělečnou činnost podnikání, byla jedním z hlavních důvodů touha založit rodinu do 30 let. Běžně dívky vystudují vysokou školu ve 27 letech a pak je třeba získat praxi a vybudovat alespoň trochu kariéru, aby bylo po dětech na co navázat. Než se nadějí, je jim 35 a neví, kam se všechen ten čas minul.“ Jí se její sen podařilo splnit. První dítě měla ve 27 letech, vystudovala vysokou školu a získala celoevropsky uznávaný titul EFA. Jenže když podnikáte, nemůžete podle ní ‚jen tak hodit nohy na stůl‘ a oznámit: ‚Nastupuji na rodičák, nashle za 3 roky‘.

Pavlína má tři dcery – Nelu (6), Julii (5) a Violu (1).  Pro všechny využívala hlídání od šesti měsíců. U nejstarší to byla dcera kamarádky a sousedka. Od jednoho roku chodily Nelinka a Julinka do soukromých jesliček. Tady Pavlína oceňovala, že holky byly spolu i v kolektivu dalších dětí a věnovaly se aktivitám, které by s nimi ona nedělala (např. malování barvami v 1,5 roce = příliš mnoho chystání pro 2 minuty slávy a půl hodiny úklidu). Naopak jako nevýhodu označuje to, že při jakémkoliv drobném nachlazení si dítě musela nechat doma. „V lednu 2020 se narodila Violka a na jaře přišla pandemie a bylo rozhodnuto. Musíme si najít chůvu/tetu na hlídání,“ říká finanční poradkyně. Měla štěstí. Našli paní středního věku s dlouholetými zkušenostmi. „Hlídá u sebe doma v rodinném domě se zahradou. Nespornou výhodou je, že pohlídá i když má Violka rýmu či mírnou teplotu. Pro mě je to velmi důležité (především v dnešní nejisté době), jelikož vím, že si mohu pevně domluvit důležitá jednání bez rizika přesouvání z důvodu nachlazení dítěte,“ oceňuje Pavlína ochotu chůvy.

Nejtěžší pro ni bylo udělat první krok – najít vhodnou osobu a vložit do ní důvěru. Pak už si stanovila pravidla hlídání, časové rozpětí a případné změny. Ujasnily si možnosti zrušení hlídání, navýšení hlídání, hlídání s více dětmi atd. „Díky hlídání děti zažijí věci, které by se mnou nezažily a já mám prostor pro práci i pro zábavu,“ popisuje výhody hlídání Pavlína s tím, že když je s dětmi ona, plně se jim věnuje. „Hrajeme hry, vyplňujeme úkoly, hodně sportujeme a cestujeme,“ dodává. Pavlína si myslí, že hlídání dětí je vhodné jak pro maminky zaměstnané, tak na rodičovské dovolené. „Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je mít čas jen sama pro sebe – pro regeneraci, pro odpočinek, pro odreagování, pro seberealizaci. Jsem velmi ráda, že existují agentury, jako Tety na hlídání a podpora pro chůvy, které hlídají děti u sebe doma apod., protože bez nich bych to rozhodně nezvládla.“

Využíváte služeb chůvy? Jak jste ji hledala a kde jste ji nakonec našla? Dala jste přednost hledání přes agenturu nebo jste si chůvu našla sama? Diskutujte s námi ve skupině na Facebooku.