Chcete si otestovat komunikaci směrem k veřejnosti a získat kvalitní článek o vás? Zaujme-li mě vaše téma, natočíme videorozhovor. Postup je následující:
  1. Domluvíme spolu termín natáčení a publikace rozhovoru.
  2. Zpřístupním vám informace o tom, jak se na rozhovor připravit po technické i obsahové stránce.
  3. Krátce si zavoláme a probereme téma rozhovoru případně odpovím na otázky ohledně přípravy.
  4. Natočíme max. 30min videorozhovor na záznam, zhodnotíme ho, příp. doporučím, na co se zaměřit pro zlepšení projevu.
  5. Ze záznamu připravím novinářsky editovaný text rozhovoru a zpřístupním vám videozáznam. Po vašem schválení oboje publikuji a předám tipy, jak článek zužitkovat.
Spojte se s 3-4 dalšími ženami ve společném článku, jedna figuruje v roli organizátorky a má za to k dispozici první místo v článku. Jak postupovat?
  1. Zvolíte si společné téma (něco užitečného pro cílovou skupinu magazínu – ženy obecně, ale i podnikatelky, které mají povědomí, samy poskytují a propagují nebo přímo aktivně využívají online služby a digi produkty).
  2. Každá napíše k tématu krátký odstavec (čtvrtinu A4) s tipy, doporučeními nebo vlastní zkušeností k danému tématu, doplní info o sobě, odkaz na web a FB, plus fotografii. To vše mi organizátorka zpřístupní přes složku Google dokumentů.
  3. Text po úpravě do článku publikuji a vy jej pomáháte podpořit na vašich komunikačních kanálech tak, aby se zvýšil jeho dosah.
Povedu vás, aby váš odraz vynikl v záři reflektorů

Povedu vás, aby váš odraz vynikl v záři reflektorů

V mediální branži se pohybuji od roku 2007, kdy jsem začínala jako televizní a později online redaktorka v České televizi. Znám média ale z obou stran. Už téměř 10 let totiž zajišťuji PR v podnikatelském i neziskovém sektoru, a to hlavně budováním vztahů s médii směrem k publicitě a obsahem.
PRopojuji i píši.

Více o mně

Máte-li dotaz, neváhejte mě kontaktovat na e-mail info@janapokorna.com.