Pokud podnikáte a chcete být víc vidět, skvělou PR příležitostí jsou každoročně vyhlašované soutěže. Mnoho z nich má přímo kategorii žen nebo jsou zaměřeny jen na podnikatelky. Výhodou přihlášení a ještě lépe úspěchu v takových soutěží bývá kromě cenných zkušeností a networkingu také medializace celé akce i jednotlivých účastníků.

Lidé i média se zajímají o příběhy úspěšných lidí. A úspěch je v tomto případě relativní pojem, v podstatě vás za úspěšného někdo označí – buď vaší nominací, zapojením do aktivit programu a nebo hlasováním veřejnosti. A v takovém případě se váš podnikatelský příběh stává mediálním tématem, tedy podnětem pro novináře o vás napsat článek, natočit reportáž nebo s vámi udělat rozhovor.

Některé soutěže mají navíc v rámci mediálního partnerství sjednaný prostor přímo ve vydání nebo vysílání mnohdy i prestižních médií. Příkladem může být vítězka soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje Markéta Ubíková zviditelněná v PR článku říjnového Forbesu (na obrázku).

Přehled podnikatelských soutěží pro ženy v roce 2020

Ocenění českých podnikatelek

Projekt na podporu podnikání českých žen. Oceňuje ženy jako osobnosti, které zastávají různé pozice, nebo se věnují významných projektům či inovacím. Kategorie: Česká podnikatelka, která firmu vlastní a řídí | Cena ČSOB – výjimečná podnikatelka | Cena za výjimečný růst firmy atd.

Top ženy Česka

Žebříček oceňuje vlivné ženy tuzemského byznysu a veřejné sféry. Anketa ukazuje na schopné manažerky, matky a manželky. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také upozorňovat na témata, jako jsou rovné pracovní příležitosti a působení žen na pozicích s rozhodovacími pravomocemi.

 • web soutěže
 • nominace veřejnosti v roce 2020: 31. července – 31. srpna

Žena regionu

Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu a ještě při tom zvládají péči o rodinu.

O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout úctyhodných výsledků v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa | vzdělávání, věda a výzkum | zdravotnictví a charitativní činnost | umění, kultura a sport

Lady Business Moravskoslezského kraje

Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená ženám v Moravskoslezském kraji, které se svou činností podílejí na podpoře podnikavosti a rozvoji regionu. Cílem soutěže je podpořit ženy – PODNIKATELKY a MANAŽERKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ – vyzdvihnout jejich práci, nasazení, úsilí a odhodlání, které vkládají do svých aktivit. 

 • web soutěže
 • termín odevzdání přihlášek v roce 2020: 9. března – 26. července

Žena roku 2020

Pátrá po ženách, které dokázaly něco výjimečného, nesmířily se s osudem bez boje, nebo se obětují pro ty, kdo jejich pomoc potřebují.

 • web soutěže
 • termín odevzdání přihlášek v roce 2020: 30. června

Podnikavá žena

Grantový program, jehož cílem je ocenění práce malých podnikatelek podnikajících na území České republiky a zviditelnění jejich schopnosti, samostatnosti a kvality jejich podnikání s důrazem na obnovování řemesel, tradic a zkvalitňování služeb.

Cena EU pro ženy inovátorky

Evropská komise vyhlašuje soutěž pro ženy inovátorky – oceňuje inovativní produkty a služby na trhu, které výrazně přispěly k technologickému ši společenskému pokroku. Přihlásit se mohou podnikatelky, které založily úspěšnou firmu nebo uvedly na trh nějakou inovaci.

Women Startup Competition Prague

Soutěž má za cíl zviditelnit ženami vedené firmy a motivovat další, aby s podnikáním začaly. Kromě příležitosti na oslovení investorů mohou účastnice získat i rady odborníků, medializaci či věcné ceny. Přihlásit se může jakákoliv začínající firma, kde je zakladatelkou nebo spoluzakladatelkou žena.

Soutěže nezaměřené přímo na ženy

Startup roku

Celorepubliková soutěž, které se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby s platným živnostenským oprávněním s maximálně 3letou historií podnikání.

 • web soutěže
 • termín odevzdání přihlášek v roce 2020: říjen 

Rodinná firma roku

Soutěž hledá inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace.

 • web soutěže
 • termín odevzdání přihlášek v roce 2020: 10. června až 10. září

Živnostník roku

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

 • web soutěže
 • Termín odevzdání přihlášek v roce 2020: březen

EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year®) je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele.

 • web soutěže
 • Termín odevzdání přihlášek v roce 2020: 21. října

Innovators

Soutěž pořádaná přímo Hospodářskými novinami a CzechCrunch vyhlašuje dvacet nejzajímavějších a nejkreativnějších osobností českého byznysu, kteří byli zdrojem největší inspirace, inovací a chuti měnit svět.

Máte zkušenost s některou ze zmíněných soutěží? Pokud ano, co vám účast v ní přinesla? A pokud ne, zkusíte to v roce 2021? Podělte se v komentářích nebo v diskuzi na Facebooku.