Média jsou skvělým nástrojem, jak o sobě dát vědět a posílit odbornost. Jsou zkratkou k důvěře lidí – vašich zákazníků, ale třeba i kolegů a spolupracovníků, mají větší dosah a vliv, a navíc v případě redakčního obsahu vám toto všechno umožní zdarma. Proto ve svém podnikání usilujte o medializaci, staňte se uznávanými expertkami a mějte větší vliv.

Uznání a důvěra

Proč medializace? Protože je rozdíl, když sami o sobě mluvíte jako o odbornici na určité téma nebo okruh problémů pro svou komunitu a nebo když vás někdo jiný za odborníka označí a na to téma s vámi mluví. A na tomto principu fungují média – jako sociální potvrzení, že vy jste ti praví, kteří by se měli k tématu vyjadřovat. Jako zkratka k důvěře čtenářů nebo posluchačů daného média.

A co myslím těmi médii? Díky momentálnímu stírání hranice mezi obsahovým marketingem a PR se nemusíte dívat na média jen v jejich tradičním slova smyslu – tedy jako na noviny a časopisy, rádio a televizi. Podobně vám může posloužit třeba “jen” online komunikační kanál, který sleduje vaše cílová skupina (blog, podcast, newsletter, videorozhovor či jiné vysílání, tematický týden ve skupině, účast v kurzu nebo na online summitu). Ale proč nemířit i výš?

Větší dosah

Stanete-li se součástí obsahu někoho jiného s již vybudovaným publikem či komunitou, umožní vám to rozšířit okruh lidí, ke kterým chcete promlouvat. A ten je opravdu velký v případě masových médií. Medializace v časopisu nebo televizi vám proto umožní zvýšit povědomí o vás nebo vaší značce, komunikovat názory, předat know-how, pomoci více lidem či skupině, kterou nejste schopni obsáhnout svým vlastním marketingem.

Proto tady zapomeňte na vašeho ideálního klienta, promlouváte k masám. Přinášíte hodnotu, děláte osvětu, komunikujete poselství. Přímo neprodáváte. Viditelnost prostřednictvím tradičních médií vám nepřinese na první dobrou zvýšené prodeje, ale bude hodnotným (někdy i rozhodujícím) střípkem do skládačky argumentů “proč by měl zákazník koupit právě od vás”.

Výzva Plavu s Terezou v televizi

Reklama zdarma

Chcete být vidět v médiích? Skvělé. Ale snažte se dostat do tzv. redakčního obsahu neboli usilujte o publicitu. Co to je? Článek, reportáž, rozhovor nebo cokoliv dalšího, co o vás vytvoří novinář na základě vašich podkladů nebo vzájemné interakce. Není to placený PR článek nebo přímo reklama, kterou zadáte a někdo vám ji otiskne.

Publicita je důvěryhodnější a má větší vliv. Sami si vybavte, jak reagujete na advertorial nebo jiný placený článek nebo vizuál a jak na rozhovor, kde se ptá novinář a někdo mu odpovídá. Přece by si jej do médií nevybrali, kdyby nebyl něčím zajímavý nebo něco neuměl, že?

Za zmínku v redakčním obsahu novin, magazínů nebo pořadů se většinou neplatí. Na druhou stranu na něj nemáte žádný nárok, a vyžaduje tak větší úsilí se k němu dostat. A v případě, že se vám to podaří, nemáte plnou kontrolu nad výslednou podobou. O to lepší je to pocit, když si pak přečtete v časopise své jméno.

Mějte plán

Zdá se vám to nevýhodné? Nemusíte sice investovat peníze, ale chce to čas se vašemu PR věnovat. Stejně jako když svou expertizu budujete samostatně (svým obsahem a službami). To je základ, bez kterého nebude úspěšná ani medializace. Ale i během této fáze vás může někdo popostrčit, akcelerovat, vystřelit ke hvězdám… A v tomto smyslu média fungují skvěle.

Ale nedělejte to jen proto, že vám někdo řekl, že byste měli. Váš plán být vidět v médiích musí být v souladu s vaší celkovou marketingovou strategií.

Jak se dostat do médií?

Pokud tedy do vaší strategie zařadíte i média, jak se do nich dostat? Cesty jsou dvě – stanete se natolik viditelným nebo zajímavým expertem, že si vás novináři všimnou a osloví vás sami, nebo je oslovíte vy, vašimi dosavadními zkušenostmi nebo příběhem je přesvědčíte, že jste ti praví, kteří by k tématu měli mluvit, a v konečném důsledku poskočíte na vyšší level zarámováním vaší osoby v médiích jako odborníka.

A i když obě tyto cesty nejsou otázkou pár hodin, ale spíše týdnů a měsíců, ta druhá je mnohdy přece jen o něco kratší. Můžete se na ni vydat společně se mnou – v online programu Odrazte se do médií vám ukážu, jak začít oslovovat média, udělat z budování publicity pravidelnou součást osobního marketingu a využívat média k tvorbě vaší expertní image.

Tento text jsem napsala pro blog Katalogu podnikatelek, kde si můžete přečíst jeho původní verzi.