Magazín pro ženy, které chtějí růst

Wonline je místem, kde ženy inspirují jiné ženy a sdílejí know-how z oblasti osobního rozvoje, podnikání a marketingu, vzdělávání, volného času nebo zdraví. Magazín slouží také jako platforma pro medializaci osobní značky expertek.

Obsah magazínu sledujte také na:

O autorce - Jana Pokorná

O autorce - Jana Pokorná

Jana založila magazín v listopadu 2020. Dává v něm prostor úspěšným podnikatelkám, aby inspirovaly jiné ženy svými příběhy a sdílely užitečné know-how. Natáčí s nimi videorozhovory nebo připravuje články na vybraná témata.

Využívá k tomu zkušenosti z médií, kde působila jako televizní a online redaktorka. Wonline je proto také místem, kde si mohou ženy otestovat komunikaci směrem k veřejnosti, a zároveň tak udělat krok do větších médií.

Součástí magazínu je také blog, ve kterém zpřístupňuje svět médií a PR.

Chci vědět víc

Chcete být také vidět Wonline?

Chcete si otestovat komunikaci směrem k veřejnosti a získat kvalitní článek o vás? Zaujme-li mě vaše téma, natočíme videorozhovor. Postup je následující:
  1. Domluvíme spolu termín natáčení a publikace rozhovoru.
  2. Zpřístupním vám informace o tom, jak se na rozhovor připravit po technické i obsahové stránce.
  3. Krátce si zavoláme a probereme téma rozhovoru případně odpovím na otázky ohledně přípravy.
  4. Natočíme max. 30min videorozhovor na záznam, zhodnotíme ho, příp. doporučím, na co se zaměřit pro zlepšení projevu.
  5. Ze záznamu připravím novinářsky editovaný text rozhovoru a zpřístupním vám videozáznam. Po vašem schválení oboje publikuji a předám tipy, jak článek zužitkovat.
Spojte se s 3-4 dalšími ženami ve společném článku, jedna figuruje v roli organizátorky a má za to k dispozici první místo v článku. Jak postupovat?
  1. Zvolíte si společné téma (něco užitečného pro cílovou skupinu magazínu – ženy obecně, ale i podnikatelky, které mají povědomí, samy poskytují a propagují nebo přímo aktivně využívají online služby a digi produkty).
  2. Každá napíše k tématu krátký odstavec (čtvrtinu A4) s tipy, doporučeními nebo vlastní zkušeností k danému tématu, doplní info o sobě, odkaz na web a FB, plus fotografii. To vše mi organizátorka zpřístupní přes složku Google dokumentů.
  3. Text po úpravě do článku publikuji a vy jej pomáháte podpořit na vašich komunikačních kanálech tak, aby se zvýšil jeho dosah.

Máte-li dotaz, neváhejte mě kontaktovat e-mailem na info@janapokorna.com nebo využijte webový formulář.