Ženy a jejich vnímání se přirozeně proměňují v průběhu měsíce. V různých fázích menstruačního cyklu se mění fyzicky, duševně i emocionálně a s tím doznává změn i jejich produktivita nebo tvořivost. Čtveřice žen sdílí svůj náhled na cykličnost a také vlastní zkušenosti s vědomým zohledněním této proměnlivosti v podnikání. Nechte se jimi inspirovat.

Zohledněte cykličnost v plánování aktivit

Martina Černá

„Stále více žen si všímá své proměnlivosti v průběhu měsíce a přijímá ji jako dar, ne jako nutné zlo či něco, co je třeba vydržet,“ říká Martina Černá, NLP koučka, která učí své klienty komunikovat se sebou sama i navenek tak, aby byli slyšeni a skutečně respektováni.

Ve své koučovací praxi, kde Martina pracuje převážně s podnikatelkami, vnímá, jak užitečné může být zohlednění proměnlivosti jednotlivých fází cyklu i ve strategickém plánování pracovních aktivit.

„Cykličnost neboli proměnlivost fází se totiž netýká pouze přirozených rytmů těla, ale i rytmů naší mysli. V každé z fází jsme naladěny na jinou vnitřní práci a na jiný typ akce ve vnějším světě. Začneme-li s tímto poznáním vědomě pracovat, nepřekvapí nás pak, že zatímco jeden týden se můžeme cítit sebevědomé, plné energie, akční a dynamické, schopné racionální a logické úvahy, o nějaký čas později je naše fyzická i mentální energie na minimu, máme velkou potřebu odpočinku a ladění se na svůj vnitřní svět, mohou přicházet silné intuitivní vhledy a podobně,“ vyjmenovává.

Zároveň však Martina vypozorovala, že proměnlivost jednotlivých fází i konkrétní zesílené schopnosti projevující se v té které fázi jsou velmi individuální, a tak je podle ní těžké, ne-li nemožné, vyvozovat obecnější závěry. „Koučink vám může pomoci pochopit, pojmenovat a pracovat právě s vaším jedinečný prožíváním cykličnosti,“ vyzývá Martina

Dovolte si plynout na vlně cykličnosti

Jana Barrera

„Už dávno jsem si všimla, že moje osobní energie ovlivňuje i mé podnikání. V určitých fázích svého cyklu vnímám útlum, ticho a klid a v jiných fázích, v energii expanze, zase zvládám s absolutní lehkostí i několik schůzek denně. Dřív jsem to ‚jen‘ pozorovala. Dneska už vím, že ani toto se neděje náhodou a dovoluji si na vlně své cykličnosti plynout,“ sdílí Jana Barrera, dula a laktační poradkyně podporující ženy v raných fázích mateřství.

Vzhledem ke své profesi si Jana plánuje práci tak, aby zapadala i do jejího rozpoložení. „Ne vždy je to možné, když ale vím, v jaké fázi cyklu se nacházím, když vnímám signály, které mi mé tělo dává, pak můžu být sama k sobě laskavější a bez výčitek si dopřeji víc odpočinku, když ho potřebuji,“ vypráví.

Její práce zahrnuje i psaní blogu a příspěvků na sociální sítě. „To mi jde skoro samo právě v tzv. kreativní fázi cyklu (před menstruací). Lépe se soustředím a lehko do slov vkládám své myšlenky. Daří se mi dokončovat započaté projekty, ale třeba i doúčtovat poskytnuté služby, nebo protřídit svůj web,“ říká Jana.

S blížící se menstruační fází se Janino pracovní tempo zklidňuje a ráda si dopřává v prvních dnech menstruace odpočinek i během dne. „Není to lenost, dovoluji si odpočívat. Moje vhledy se stávají hlubšími. Odkrývá se mi i to, co doteď bylo skryté. Ráda spočívám ve svém tichu a taky ho vyhledávám. Doslova nechávám jít to, co už mi neslouží. Když v období menstruace pracuji, vím, že odpočinku budu muset věnovat víc času, než v jiných fázích cyklu,“ přibližuje Jana.

Naopak ve fázi předovulační je v jejím podnikání cítit svěží vítr, jako po jarním úklidu. „Jsem připravená na nové projekty, chodí mi skvělé nápady, které si ráda zapisuju do sešítku, abych se k nim mohla později (v premenstruační fázi) vrátit,“ říká žena, která se profesně naplno věnuje péči o ženy.

„Moje práce je založená na empatickém vnímání. V ovulační fázi je moje srdce ještě víc otevřené a připravené naslouchat. Stejně jako pečuji o své klientky, snažím se i sama sobě dávat maximum péče a sebelásky. Je skvělé, když si v tomto období dopřeji masáž, nebo jinou formu péče o mě samotnou a dočerpám tak i své zdroje,“ uzavírá Jana.

Naučte se vnímat svou cykličnost

Lucie Kronďáková

„Je naprosto úžasné a důležité, kolik žen už dnes spokojeně žije v souladu se svou cykličností nebo se to učí,“ raduje se Lucie Kronďáková, tvůrkyně Cyklických karet pro ženy, malířka Energetických obrazů se záměrem, tantrická masérka a průvodkyně, která učí (nejen) ženy, jak se díky vědomému vnímání svého těla i emocí můžou ve svém životě cítit jako opravdové královny.

Když s cykličností ona sama před pár lety začínala pracovat, neměla moc zdrojů, ze kterých by mohla čerpat. „Díky tomu, že se již několik let intenzivně věnuji tantře, kde sebe i klientky učím, jak vnímat a plnit potřeby těla, jsem postupně zjistila a vyzkoušela, co ve které fázi menstruačního cyklu nebo i ročního období ženské tělo nejvíce potřebuje,“ vypráví Lucie.

Na základě vlastní zkušenosti vytvořila Cyklické karty pro ženy, pomůcku, za kterou by kdysi ona sama byla ráda. „Pod mýma rukama postupně vzniklo 48 karet, které jsou rozdělené do čtyř skupin po 12-ti na každou fázi cyklu. Každá karta má na rubu podporující text s radou pasující k dané fázi cyklu a ukotvující afirmaci. Na líci je pak vždy jeden ze čtyř autorských obrázků kvůli snadnému přiřazení k dané fázi cyklu,“ říká Lucie.

Díky kartám mohou ženy lépe vnímat svou cykličnost, uvědomit si a uspokojit své momentální potřeby. „Zároveň nabádám ženy v každé fázi cyklu využít co největší kapacitu jejich aktuálního potenciálu, ale zároveň při co nejvyšší možné míře laskavosti sama k sobě. Být zkrátka výkonná efektivní, ale i spokojená a opečovaná zároveň,“ uzavírá Lucie.

Nahlížejte na cykličnost jako na moudrost vašeho těla

„Není to až tak dávná minulost, kdy mi téma ženské cykličnosti něpřipadalo důlěžité. Žila jsem převážně v mužské energii, takže cykličnost jsem vnímala jen jako automatický proces,“ vypráví Marie Hájková, intuitivní průvodkyně na cestě k vnitřnímu souladu, lektorka, tvůrkyně osobních čisticích mandal a intuitivních kreseb duše.

Pro Marii se vše změnilo v okamžiku, kdy procházela většími životními změnami, ke kterým, mimo jiné, patřilo rozhodnutí začít podnikat. „Jako vědomá pozorovatelka jsem si začala všímat, že ne vždy mám energii na tvorbu nového produktu nebo služby, že ne vždy dokážu fungovat ve své plné síle, že ne každý den je vhodný pro osobní konzultace s klienty nebo tvorbu mandal a kreseb,“ přibližuje.

I protože jsou jejími klientkami převážně ženy, pomohlo jí uvědomování si a vědomé využívání fází cykličnosti u sebe i těch, se kterými chtěla dosáhnout hlubší a kvalitnější oboustranné spolupráce. „Všimla jsem si, jak velký vliv mají jednotlivé fáze cyklu na schopnost klientek přijmout, zpracovat a využít předávané informace.

Cykličnost jsem proto začala vnímat jako dar, který ženám, zejména v podnikání, poskytuje obrovskou ‚konkurenční výhodu‘ a je jakýmsi vesmírným návodem, který jim pomáhá prožít naplněný život v hojnosti všeho a ve vnitřním souladu se svým ženstvím, bez ztráty vlastní energie a času,“ sdílí Marie, podle které můžete na cykličnost nahlížet jako na příležitost vnímat moudrost svého těla, které přesně ví, co a kdy je pro Vás to nejlepší.

„Nebo můžete cykličnost chápat jako dokonalý vnitřní barometr pro úspěšnou tvorbu vlastní reality,“ uzavírá.

Vnímáte svou cykličnost a využíváte jednotlivé fáze ve svém osobním životě i podnikání? Podělte se v komentáři na facebookové stránce magazínu.