Všímáte‌ ‌si,‌ ‌že‌ ‌vaše‌ ‌podnikání‌ ‌je‌ ‌přímým‌ ‌odrazem‌ ‌vaší‌ ‌osobnosti‌ ‌a‌ ‌vnitřních‌ ‌přesvědčení?‌ ‌Nejen kvůli byznysu je‌ ‌dobré‌ ‌na‌ ‌svém‌ ‌‌nastavení‌ ‌pracovat,‌ ‌odstraňovat‌ ‌zbytečné‌ ‌limity‌ ‌a‌ ‌nefunkční‌ ‌strategie.‌ ‌Hledat‌ ‌cesty,‌ ‌které‌ ‌budou‌ ‌plně‌ ‌v‌ ‌souladu‌ ‌s‌ ‌vámi,‌ ‌protože‌ ‌potom‌ ‌budete‌ ‌nejen‌ ‌vy‌ ‌zářit,‌ ‌ale‌ ‌vaše‌ činnosti budou dlouhodobě udržitelné.  ‌A k tomu všemu vám může pomoci příroda, ze které jsme vzešli. Čtyři ženy vám poradí, jak se lze skrze opětovné‌ ‌propojení‌ ‌s‌ ‌ní‌, propojit i se sebou samými, a najít tak obrovský zdroj vlastní síly. 

Koučování‌ ‌s‌ ‌přirozenou‌ ‌moudrostí‌ ‌koní‌ ‌

Simona Šašková

Cestou osobního rozvoje, kterou ocení zejména romantické duše milující zvířata, je koučování s přirozenou moudrostí koní, kterým provádí Simona Šašková. „Zažijete intenzivní propojení s jinou živou bytostí, srovnáte si myšlenky a přeladíte nefunkční vzorce chování. Koně‌ ‌vám‌ ‌ukážou‌ ‌sílu‌ ‌a‌ ‌moudrost‌ ‌vašich‌ ‌emocí‌ ‌a‌ ‌intuice,‌ ‌které‌ ‌vstupují‌ ‌jako‌ ‌důležitý‌ ‌prvek‌ ‌do‌ ‌všech‌ ‌vztahů,‌ ‌které‌ ‌prožíváte,“ vysvětluje Simona.‌

‌Jako‌ ‌podnikatelka‌ ‌potřebujete‌ ‌s‌ ‌lehkostí‌ ‌řešit‌ ‌komunikaci‌ ‌s‌ ‌různými‌ ‌typy‌ ‌lidí‌ ‌i‌ ‌jednoznačně‌ ‌a‌ ‌pevně‌ ‌nastavovat‌ ‌hranice.‌ „‌Pomocí‌ ‌koučování‌ ‌s‌ ‌koňmi‌ ‌se‌ ‌můžete‌ ‌jasněji‌ ‌sama‌ ‌podívat‌ ‌‌na‌ ‌sebe‌ ‌i‌ ‌celou‌ ‌situaci‌ ‌z‌ ‌jiné‌ ‌perspektivy.‌ ‌Uvědomit‌ ‌si,‌ ‌co‌ ‌se‌ ‌ve‌ ‌vás‌ ‌děje.‌ ‌A‌ ‌získat‌ ‌tak‌ ‌možnost‌ ‌změnit,‌ ‌“přeprogramovat“‌ ‌svůj‌ ‌postoj‌ ‌a‌ ‌své‌ ‌chování,“ popisuje Simona a dodává, že v takovou chvíli se ‌většinou‌ ‌mění‌ ‌celý‌ ‌vztah‌ ‌s‌ ‌koněm.‌ „‌Uvědomíte‌ ‌si‌ ‌vyšší‌ ‌míru‌ ‌důvěry,‌ ‌blízkosti‌ ‌a‌ ‌respektu‌ ‌ze‌ ‌strany‌ ‌koně.‌ ‌Učíte‌ ‌se‌ ‌vyjádřit‌ ‌jasně‌ ‌své‌ ‌potřeby,‌ ‌svůj‌ ‌záměr‌ ‌a‌ ‌vykročit.‌ ‌Autenticky,‌ ‌bez‌ ‌hraní‌ ‌her‌ ‌a‌ ‌maskování,‌ ‌které‌ ‌na‌ ‌koně‌ ‌prostě‌ ‌nefunguje,“ dodává koučka, která se ve své praxi specializuje na umění‌ ‌vést‌ ‌s‌ ‌klidem‌ ‌a‌ ‌lehkostí sebe,‌ ‌svůj‌ ‌tým,‌ ‌své‌ ‌podnikání.

S‌ ‌koňmi‌ ‌to‌ ‌podle ní není‌ ‌o‌ ‌vágní‌ ‌teorii,‌ ‌s‌ ‌koňmi‌ ‌vše ‌prožijete‌ ‌každou‌ ‌buňkou‌ ‌svého‌ ‌těla.‌ ‌Zažijete‌ ‌a‌ ‌vnímáte‌ ‌další‌ ‌dimenzi,‌ ‌která‌ ‌vám‌ ‌předtím‌ ‌zůstala‌ ‌skrytá.‌ ‌Potkáváte‌ ‌se‌ ‌s‌ ‌energii,‌ ‌kterou‌ ‌můžete‌ nazvat‌ „moudrostí‌ ‌věků.“‌ ‌ ‌„Léčivý‌ ‌pocit,‌ ‌kdy‌ ‌nás‌ ‌kůň‌ ‌„obejme“‌ ‌svou‌ ‌energií‌ ‌a‌ přijme nás do svého stáda, je‌ ‌tím,‌ ‌proč‌ ‌lidé‌ ‌tato‌ ‌setkání‌ ‌vyhledávají,“ objasňuje účinky terapie.‌ ‌

‌Simona vypočítává, pro‌ ‌co‌ ‌si‌ ‌můžete‌ ‌ke‌ ‌koním‌ ‌přijet:‌ „‌Pro‌ ‌posílení‌ ‌vnitřního‌ ‌odhodlání.‌ ‌Pochopení,‌ ‌co‌ ‌má‌ ‌být‌ ‌váš‌ ‌další‌ ‌krok.‌ ‌A‌ ‌pro‌ ‌okamžiky,‌ ‌kdy‌ ‌máte‌ ‌pocit,‌ ‌že‌ ‌čas‌ ‌přestal‌ ‌existovat,‌ ‌a‌ ‌vy‌ ‌cítíte‌ ‌jen‌ ‌klid‌ ‌a‌ ‌naprosté‌ ‌přijetí.“‌ ‌Jsou‌ ‌to‌ ‌podle ní nepopsatelné‌ ‌a‌ ‌léčivé‌ ‌momenty.‌ ‌„Je‌ ‌to‌ ‌chvíle,‌ ‌která‌ ‌vám‌ ‌dává‌ ‌‌sílu,‌ ‌laskavost,‌ ‌sebedůvěru‌ ‌a‌ ‌odvahu‌.‌ ‌Přesně‌ ‌ten‌ ‌koktejl,‌ ‌který‌ ‌potřebujete,‌ ‌abyste‌ ‌se‌ ‌do‌ ‌svého‌ ‌podnikání‌ ‌pořádně‌ ‌opřela.‌ ‌A‌ ‌nebojte‌ ‌se,‌ ‌můžete‌ ‌přijet‌ ‌i‌ ‌s‌ ‌velkým‌ ‌respektem‌ ‌ke‌ ‌koním.‌ ‌S‌ ‌tím‌ ‌se‌ ‌počítá,“ dodává ‌s ‌úsměvem Simona.

‌Očistné doprovázené poutě

PoBytí

„Ruku na srdce, která z nás někdy nechtěla odjet někam do lesa, lehnout si pod stromy, když vedle hoří oheň a dívat se do jasně zářících hvězd? Nechat na chvíli vše kolem sebe plynout, proplynout a zastavit čas uvnitř sebe, pochopit své místo na zemi anebo přimhouřit řasy, na nic nemyslet a prostě jen být?“ ptá se průvodkyně a spisovatelka Markéta Biri Lexová, kterou nebaví chodit po povrchu a říká věci tak, jak je vidí. Sama věří, že v laskavosti je síla a jedině stoprocentní autenticita vůči sobě samým nás může k sobě samým znovu přivést.

Markéta vnímá, že obzvláště v této náročné době se stále snažíme někam uniknout. Od všech do ticha, od ticha ke všem. Unikáme před tím, kým se máme stát, či kým jsme se stali, či nestali, unikáme sami před sebou anebo před tím, co se z nás stalo. A přitom stačí tak málo, třeba přestat brát únik jako Cestu. Pevně zavázat boty a „vyrazit se na chvíli zastavit.“  Smysluplně. Stát se tím, kým opravdu jsme, kým se cítíme být. A to vám může zprostředkovat doprovázená pouť.

„Doprovázená pouť v laskavé a pravdivé náruči přírody otevírá brány srdcí i duší, tak aby z nich staré nefunkční vzorce a myšlenky mohly odejít a ty potřebné měly naopak kudy přijít. Poutníci dostávají bezpečný prostor k tomu zastavit své myšlenky, aby měli dostatek prostoru si pomalu, opravdu pomalu, ale zato velice důkladně poskládat všechny své priority, své skutky a činy, své sny a cesty, kudy dále směřovat a které cesty opustit,“ vysvětluje Markéta, jak poutě na její klienty působí.

Jestli budete na PoBytí, jak doprovázené poutě nazývá, mlčet nebo mluvit, je zcela na vás. Podle průvodkyně sami ucítíte, co je v danou chvíli pro vás nejlepší a potřeba. „Když zasedneme k ohni, tichý praskot dřeva vám dovolí sobě vyprávět svůj vlastní příběh – příběh, který chcete žít,“ doplňuje Markéta.

Na jednodenní individuální pouť není potřeba zhola nic – jen pevné boty a oblečení dle počasí. Les se o poutníky postará. Na dvou a vícedenní PoBytí doporučuje Markéta přibalit navíc spacák, plachtu/celtu, karimatku, čelovku a pár dalších věcí.

Putování v tichu a světlém a bezpečném bezčasí lesa je očistné. Kdyby mohla, tak by ho průvodkyně ordinovala jako léčbu na přehlcenost, na zastavení se. „Protože teprve tehdy je možné zaslechnout tichý rozhovor s vlastní duší, který nelze vést prostřednictvím slov. Který k nám přichází a dovoluje setrvávat v léčivém tichu, které se najednou objeví uvnitř a propojí nás s celkem přírody,“ vysvětluje Markéta a následně vypočítává, co vše můžete na PoBytí zakusit:

  • dostanete čas jen pro sebe – k tomu se zastavit,
  • ponoříte se do ticha sebe samé a do vlídné náruče lesů, luk, vod a strání,
  • přijdou k vám nové zážitky a zkušenosti, propojení a přátelství,
  • bude vám nasloucháno a budete-li chtít, dostanete zpětnou vazbu k vašim příběhům i otázkám,
  • rozděláte oheň a uvaříte si na něm oběd,
  • zažijete hluboké spojení s přírodou i se sebou, urovnání myšlenek, vnitřní klid a hluboké nadechnutí,
  • zažijete všechno to, co si dovolíte zažít.

„Nezbývá než popřát šťastnou Cestu při vykročení vstříc vašim snům a přáním do Země laskavých Divočin. Na Cestu sama za sebou,“ ukončuje své vyprávění o poutích zakladatelka platformy Zpět ke kořenům.

Poselství rostlin

Alena Naďová

„Projít se loukou, lehnout si do trávy a dívat se na mraky plující oblohou. Vnímat pevnou oporu země a zároveň si uvědomit nekonečný prostor nebe. Cítit vůni bylin, slyšet život hmyzu v trávě, zpěv ptáků, nechat se hladit teplými slunečními paprsky, uvolnit se a procítit vzájemné spojení. Obyčejná chvíle v přírodě nás dokáže plně občerstvit a naladit do harmonie,“ vysvětluje působení přírody na lidskou mysl Alena Naďová, která pomáhá porozumět jazyku přírody a naladit se na vlastní rytmus a žít v souladu s cyklem roku. .

Moderní způsob života v hojnosti, pohodlí a dostatku nás podle Aleny od přírody vzdaluje. Otupuje naše smysly, často se dostáváme do disharmonie a podléháme stresu. Žít vyrovnanější život v psychické rovnováze nám mohou pomoci byliny.

Byliny přináší do života radost, zdraví a krásu, probouzí smysly, navrací vášeň k životu, a tím pomáhají zvládat nároky všedního dne,“ říká Alena s tím, že není náhoda, že se nám některá rostlinka líbí víc než jiná. Někdy nás doslova volá. Plete se nám do cesty. Vidíme ji všude. Přitahuje nás. Přináší poselství, kterému můžeme porozumět na základě jejího životního cyklu, způsobu růstu, přirozeného výskytu.

Podle Aleny nás vědomá práce s bylinami vede k respektu k životu, pocitu pospolitosti a úctě k odlišnosti. „Svět rostlin nám umožní rozumět cykličnosti života, skrze rostliny se ale můžeme propojit i sami se sebou, naladit se na své nitro, uvědomit si vlastní rytmus, pochopit své potřeby a touhy, a přijmout svou jedinečnou krásu – dovolíme si vonět esencí vlastní duše,“ končí Alena své vyprávění o čerpání síly z přírody s tím, že byliny nás učí žít v souladu sami se sebou.

Lesní mysl jako cesta k vnitřnímu klidu

Jasna Flamiková

Už Hippokrates kdysi řekl: „Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“ Řada medicínských i psychologických studií z celého světa, probíhajících někdy celá desetiletí, dokládají léčivou sílu lesa, a to s úžasnými výsledky. V Japonsku, Číně, Německu, ve Finsku i jinde ve světě zapojují léčebné síly přírody do medicínské i psychologické léčby. Někde je tato léčba dokonce částečně hrazena zdravotními pojišťovnami.

„Z mé vlastní zkušenosti vyplývá, že kromě pozitivního efektu samotného pobytu v přírodě můžeme výrazně vyššího efekt získat praktikováním speciálních cvičení, která nám pomohou naladit se na přírodu. Ať již se to nazývá lesní lázeň, lesní terapie či mysl, všechno jsou to koncepty využívající speciální cvičení v přírodě,“ upozorňuje průvodkyně k pohodě Jasna Flamiková, která skrz les vede klientky k posilování vnitřního klidu, což působí preventivně před únavou a vyhořením.

„Moji klienti oceňují, že ač se cvičení lesní mysli liší v délce a hloubce, že jsou vcelku velmi jednoduchá. Mohou je tak zahrnout do svého denního či týdenního programu. Jsou nízkonákladová, vhodná pro všechny věkové skupiny a je jich nepřeberné množství,“ prozrazuje Jasna a hned přidává tip na jedno cvičení:

„Když půjdete příště do lesa, můžete si zkusit sami pro sebe pojmenovat, co se s vámi děje, co všechno vám pobyt v lese přináší. Již 5-10 minut strávených sama se sebou vám může přinést řadu zajímavých vjemů. Můžete si sednout na pařez a se zavřenýma očima se několik minut soustředit na zvuky lesa. Můžete objevovat různé vůně nebo pozorovat, co se děje kolem vás.“

Jasna doporučuje si taková cvičení vyzkoušet s vyškoleným instruktorem a skupinou dalších účastníků. „Sdílení ostatních nám odhalí věci, které nás samotné možná nenapadly,“ prozrazuje s tím, že sama přírodní prostředí ráda využívá nejen ke cvičení lesní mysli, ale i ke koučování během procházky. Klient je v přírodě uvolněnější a snáze dosáhneme cíle.

Jak čerpáte sílu z přírody vy? Umíte jí naslouchat? Prozradíte nápad, který vás v přírodě v souvislosti s podnikáním napadl? Diskutujte s námi v komentářích ve skupině