Rituály nás provází od pradávna a mají velký význam pro naše životy. Jejich sílu ale oceníte i v podnikání nebo jakékoliv soustavné činnosti, kterou vykonáváte. Hlubším významem rituálu je totiž vědomý přerod. Jak k němu přistoupit a využít jej právě jako podnikatelky vám osvětlí trojice žen, které rituály běžně provádí. 

Přechodový rituál v podnikatelku

Eva Rosůlková

„Některé z rituálů jste si určitě zařadily do života a vykonáváte je téměř automaticky a denně, jiné možná vnímáte jako slavnostnější chvíle nebo oslavy přirozené pro vaší společnost či komunitu a účastníte se jich v kruhu své rodiny a přátel ve více či méně pravidelných intervalech. Hlubší význam rituálu je však vědomý přerod. Opuštění něčeho starého a vstup do nového období života,” říká Eva Rosůlková, průvodkyně pro život v harmonii, pohodě a radosti. 

Eva ráda pracuje s rituály přechodovými. „Pomocí nich totiž mohu provést klientky opouštěním jejich nynější role či nějaké její části a umožnit jim vstup do role nové. Vnímám často ve své praxi, že pokud si ženy nedopřejí prožít si tento cílený přechod skutečně vědomě, cítí se mnohdy v nových rolích neukotveně, nepřipraveně nebo mají dokonce tendence vracet se zpět a kolísají na této pomyslné hranici,” popisuje. 

Podstata rituálu tkví v tom, že pracuje s přesným záměrem, tady a teď, léčí, transformuje a integruje.„Rituál probíhá v posvátném a energeticky očištěném prostoru. Připomenete si při něm vaši dosavadní roli, sdílíte i věci, momenty či emoce, které nebyly dosud vyřčeny, čímž dochází k jejich plnému prožití, uvolnění a pomocí dalších metod skutečnému léčení a opuštění,” vysvětluje Eva.

Osobně vás povede ale i k tomu, abyste si zvědomily všechny své úspěchy a dovolily si za ně prožít skutečnou vděčnost. Někdy totiž podle Evy mají ženy tendence pozitivní věci přehlížet nebo ty nepříjemné potlačovat.„Ani jedno vám ale neslouží a neposune vpřed. Je naopak velice přínosné si svá zranění, strachy, obavy či emoce zhojit a vstupovat do nové role ve své síle a plném potenciálu,” nabádá. 

K tomu, abyste pak prošly skutečnou a trvalou iniciací, vytvoří Eva pomyslný práh a po jeho překročení a vykročení do nové role s lehkostí a radostí, spolu s ní zakončíte rituál oslavou či hýčkáním.„Práce s tělem je totiž další velice důležitou součástí této praktiky. Svůj vstup do nové role si tak totiž doslova „otisknete“ a integrujete do těla,” říká Eva, která rituály provází i online tak, abyste přestaly hledat, kdo vlastně jste, ale naprosto vědomě se staly podnikatelkami a toto poslání si ukotvily.  

Čím více ve své roli budete ukotvené, tím jistěji a radostněji se v ní budete cítit. Úspěšná podnikatelka si je vědoma svých darů, ale i stínů, umí s nimi pracovat a tvořit svou nabídku ze svého středu, ze své plné síly. To, čím si totiž své klienty přitahujete nejsou zdaleka jen dokonalé strategie a marketingové či prezentační dovednosti. Prodáváte ale hlavně tím, co z vás vyzařuje. A pokud to není s vámi v plném souladu, lidé to poznají,” uzavírá Eva. 

Rituály v každodennosti a oslava úspěchu

Zuzana Staňková

„Rituály nemusí mít pouze formu nějakých velkolepých připravených akcí nebo mít pevně danou strukturu, ale mohou být také jakousi každodenní jednoduchou kotvou, kterou si pro sebe můžete z podnikání tvořit posvátný prostor pro naplňující a tvořivou činnost,” říká Zuzana Staňková, průvodkyně pro ženy a mentorka pro podnikatelky, která propojuje podnikání s kvalitami sesterství, vzájemné podpory a silou ženského kruhu.

Zuzana vnímá, že si takovou kotvičku lze přinést i přímo z rituálu – třeba přechodového do role podnikatelky nebo do nové úrovně v podnikání. Můžete si jí ale připravit každá sama pro sebe tady a teď. “Takový kotvící rituál vám může pomoct třeba, když usedáte k práci,” doporučuje Zuzana a hned vysvětluje, jak na to:

  • Minutu před samotnou prací věnujte krátkému vyprázdnění mysli, zacítění svého lůna a yoni a vyvolejte si v těle pocity nadšení, které provází příjemnou kreativní činnost. „Já osobně k tomu mám u svého pracovního místa připravený malý oltář, kde mám vonnou esenci a svíčku. Zapálení svíčky a vůně mě pomáhá kotvit do tohoto pocitu a provází mě celým pracovním blokem,” popisuje Zuzana s tím, že forma ale není daná a stejně může zapůsobit například uvaření dobré kávy nebo čaje do oblíbeného hrnečku. Důležité je podle ní naladění, než začnete myslet na samotnou práci. 

Takový rituál vám může pomoci zpříjemnit podnikání, význam mají ale podle Zuzany i další drobnosti:„Jsou to například praxe vděčnosti nebo oslavy i malých úspěchů, kterým můžete věnovat pozornost před usnutím nebo těsně po probuzení. Speciální význam mají oslavy v podporujícím kruhu žen, stejně jako větší rituály přijímání hojnosti do života nebo sdílenou podporu záměrů.”

Ranní rituál k přijímání možností

Klára Berkovcová

Rituály vám mohou dobře posloužit i v momentě, kdy máte pocit, že mnoho dáváte a málo přijímáte. Klára Berkovcová, zakladatelka energetické školy a průvodce k přirozenosti, se často setkává s pochybami lidí o tom, jestli to, co dělají, má hodnotu nebo je dostatečné. 

„V takový moment přichází otázky: Vnímáte svou vnitřní sílu? Znáte svou jedinečnou energii? Jaké jsou vaše potenciály? Přijímáte hojnost do svého života? Znáte-li svou hodnotu, vnímáte svou vnitřní sílu a jistotu, při nejlepším tvoříte se svým jedinečným potenciálem, tak máte připravenou pevnou půdu pod nohama. Už zbývá jen otevřít se přijímání a užívat si příležitostí, co k nám chodí,” říká Klára a přidává sedm kroků, jak na to: 

  1. Každé ráno po probuzení se hluboce nadechněte a požádejte o vědomé spojení se svým tělem a vědomím.
  2. S výdechem propouštějte vše, co vám brání a co se vám nelíbí.
  3. S nádechem požádejte o aktivaci přijímání. 
  4. Přiložte dlaně na srdce a vnímejte teplo, tlukot, propojení.
  5. Vytvořte vnitřní světlo v oblasti vašeho srdce, s hřejivým pocitem vnímejte uvolnění a otevírání se přijímání.
  6. Požádejte větou: Vítám možnosti, příležitosti a setkávání (doplňte cokoliv) s otevřenou náručí, jsem připravena přijímat vše, co mi vytvoří hojnost. 
  7. Projevte vděčnost za vás, za vše, co k vám přichází už teď, za vše co už máte, a za vše, co vytváří vaše úžasná energie. 

„Tento ranní rituál doporučuji opakovat každý den a užívat si zázraky, které se začnou dít,” říká Klára s tím, že pro ulehčení vytváří pro své klienty energetickou aktivaci – nahrávku i s jejich vloženým záměrem. 

Využíváte rituály v rámci svého podnikání? V jakých situacích vám napomáhají? A osvědčilo se vám osobní praktikování nebo spoléháte raději na energii skupiny či kruhu? Podělte se v komentářích na facebookové stránce magazínu.